Skip to content ↓

Welcome to
Ysgol Cae Top

CROESO I
YSGOL CAE TOP

Croeso i wefan ein hysgol! Archwiliwch fyd o ddysgu, darganfod, a chymuned. Dewch o hyd i wybodaeth am ein rhaglenni academaidd, gweithgareddau allgyrsiol, a'r diwylliant bywiog sy'n gwneud ein hysgol yn unigryw. Rydym wrth ein bodd o'ch cael chi yma ac yn edrych ymlaen at rannu taith gyffrous addysg gyda chi. 

 

 

WELCOME TO
YSGOL CAE TOP

Welcome to our school website! Explore a world of learning, discovery, and community. Find information about our academic programs, extracurricular activities, and the vibrant culture that makes our school unique. We're thrilled to have you here and look forward to sharing the exciting journey of education with you.

Cyngor Gwynedd

Cyngor Gwynedd yw'r Awdurdod Addysg Lleol sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am ysgolion a dysgu. Mae eu gwefan yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol i deuluoedd.

Cyngor Gwynedd is the Local Education Authority and has the overall responsibility for schools and learning. Their website is full of useful information for families.

Contact Details