Skip to content ↓

Bwydlen Cinio Ysgol / School Dinner Menu

 Wythnos 1 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Bysedd pysgod

Bysedd heb bysgod (v)

Ffa pob

Tatws stwnsh neu datws pob

 

Fflapjac ffrwythau a llaeth

Dogn ffrwythau ffres

Korma cyw iâr

Korma llysiau (v)

Pys, india-corn a reis

 

Bisgedi ceirch a llaeth

Dogn ffrwythau ffres

Cig eidion rhost

Ffiled cworn (v)

Pwdin a grefi Swydd Efrog

Moron ac erfin

Tatws rhost neu stwnsh 

 

Jeli ffrwythau a hufen iâ

Dogn ffrwythau ffres

peli cig porc

Selsig llysiau (v)

Pasta

Brocoli

 

Cacen oren Daneg

Cwstard

Dogn ffrwythau ffres

Pizza

ffyn ciwcymbr

Coleslaw

Sglodion/tatws pob

 

Darnau iogwrt a ffrwythau 

Dogn ffrwythau ffres

 Wythnos 2

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Selsig mewn grefi winwnsyn

Selsig llysiau (v)

Pys gardd

Tatws stwnsh neu datws pob 

 

Bara byr lemwn

Llaeth

1/2 banana

Dogn ffrwythau ffres

Bolognese/lasagne cig eidion

Quorn bolognese (v)

Troi pasta

Corn melys

Pys

Bara garlleg

 

Cacen gaws

Coulis ffrwythau

Dogn ffrwythau ffres

Porc rhost ac saws afal

Ffiled cworn (v)

Brocoli a moron

Tatws rhost neu stwnsh

Grefi

 

Salad ffrwythau a jeli

Dogn ffrwythau ffres

Lobscows cig eidion

Lobscows llysiau (v)

Rholyn bara

 

Myffin ffrwythau

Llaeth

Dogn ffrwythau ffres

Ffiled eog wedi'i fara

Nygets llysiau (v)

Ffa pob

Sglodion/tatws pob

 

Hufen iâ ac eirin gwlanog

Dogn ffrwythau ffres

Wythnos 3 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Ffiled eog seren pysgod/bara

Nygets llysiau (v)

Pys gardd

Lletemau neu daten drwy'i chroen

 

Sbwng siocled

Cwstard siocled

Dogn ffrwythau ffres

 

Pastai bwthyn

briwgig cworn (v)

Tatws hufennog

Brocoli a grefi

 

byns mafon

Llaeth

Dogn ffrwythau ffres

Twrci/cig oen rhost

Ffiled cworn (v)

Stwffio / saws mintys

Bresych a moron

Tatws wedi'u berwi

Grefi

 

Rholyn yr Arctig ac eirin gwlanog

Dogn ffrwythau ffres

Cyrri cyw iâr

Cyrri llysiau (v)

bara Naan

Corn melys

Reis

 

Sgwâr Krispie

Llaeth

Dogn ffrwythau ffres

Selsig mewn byn

Selsig llysiau (v)

Salad

Sglodion neu daten drwy'i chroen

 

Darnau iogwrt a ffrwythau

Dogn ffrwythau ffres

Week 1

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Fish fingers

Fishless fingers (v)

Baked beans

Mashed potatoes or baked potato

Date flapjack & milk

Fresh fruit portion

Chicken korma

Vegetable korma (v)

Peas, sweetcorn & rice

 

Oaty biscuit & milk

Fresh fruit portion

Roast beef

Quorn fillet (v)

Yorkshire pudding & gravy

Carrots and swede

Roast or mashed  potatoes

 

Fruit jelly and ice cream

Fresh fruit portion

Pork meatballs

Vegetable sausage (v)

Pasta

Broccoli

 

Danish orange cake

Custard

Fresh fruit portion

Pizza

Cucumber sticks

Coleslaw

Chips/baked potato

 

Yogurt & fruit pieces

 

Fresh fruit portion

Week 2

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Sausage in onion gravy

Vegetable sausage (v)

Garden peas

Mashed potatoes or baked potato 

 

Lemon shortbread

Milk

1/2  banana

Fresh fruit portion

Beef bolognese/lasagne

Quorn bolognese (v)

Pasta twists

Sweetcorn

Peas

Garlic bread

 

Cheesecake

Fruit coulis

Fresh fruit portion

Roast pork & apple sauce

Quorn fillet (v)

Broccoli & carrots

Roast or mashed potatoes

Gravy

 

Fruit salad & jelly

Fresh fruit portion

Beef lobscows

Vegetable  lobscows (v)

Bread roll

 

Fruit muffin

Milk

Fresh fruit portion

Breaded salmon  fillet

Vegetable nuggets (v)

Baked beans

Chips/baked potato

 

Ice cream and peaches

Fresh fruit portion

 Week 3

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Fish star/breaded salmon fillet

Vegetable nuggets (v)

Garden peas

Wedges or jacket potato

 

Chocolate sponge

Chocolate custard

Fresh fruit portion

 

Cottage pie

Quorn mince (v)

Creamed  potato

Broccoli & gravy

 

Raspberry bun

Milk

Fresh fruit portion

Roast turkey/lamb

Quorn fillet (v)

Stuffing /mint sauce

Cabbage and carrots

Boiled  potatoes

Gravy

 

Arctic roll & peaches

Fresh fruit portion

Chicken curry

Vegetable curry (v)

Naan bread

Sweetcorn

Rice

 

Krispie square

Milk

Fresh fruit portion

Sausage in a bun

Vegetable sausage (v)

Salad

Chips or jacket potato

 

Yogurt & fruit pieces

Fresh fruit portion

 

Bwydlen Cinio - Fersiwn Ffonau Symudol Gyfeillgar

Wythnos 1

Dydd Llun

Bysedd pysgod

Bysedd heb bysgod (v)

Ffa pob

Tatws stwnsh neu datws pob

Dyddiad fflapjac a llaeth

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Mawrth

Korma cyw iâr

Korma llysiau (v)

Pys, india-corn a reis

Bisgedi ceirch a llaeth

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Mercher

Cig eidion rhost

Ffiled cworn (v)

Pwdin a grefi Swydd Efrog

Moron ac erfin

Tatws rhost neu stwnsh

Jeli ffrwythau a hufen iâ

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Iau

peli cig porc

Selsig llysiau (v)

Pasta

Brocoli

cacen oren Daneg

Cwstard

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Gwener

Pizza

ffyn ciwcymbr

Coleslaw

Sglodion/tatws pob

Darnau iogwrt a ffrwythau

Dogn ffrwythau ffres

Wythnos 2

Dydd Llun

Selsig mewn grefi winwnsyn

Selsig llysiau (v)

Pys gardd

Tatws stwnsh neu datws pob 

Bara byr lemwn a llaeth

1/2 banana

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Mawrth

Bolognese/lasagne cig eidion

Quorn bolognese (v)

Troi pasta

Corn melys

Pys

Bara garlleg

Cacen gaws

Coulis ffrwythau

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Mercher

Porc rhost ac saws afal

Ffiled cworn (v)

Brocoli a moron

Tatws rhost neu stwnsh

Grefi

Salad ffrwythau a jeli

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Iau

lobscows cig eidion

lobscows llysiau (v)

Rholyn bara

Myffin ffrwythau

Llaeth

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Gwener

Ffiled eog wedi'i fara

Nygets llysiau (v)

Ffa pob

Sglodion/tatws pob

Hufen iâ ac eirin gwlanog

Dogn ffrwythau ffres

.

Wythnos 3

Dydd Llun

Ffiled eog seren pysgod/bara

Nygets llysiau (v)

Pys gardd

Lletemau neu daten drwy'i chroen

Sbwng siocled

Cwstard siocled

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Mawrth

Pastai bwthyn

briwgig cworn (v)

Tatws hufennog

Brocoli a grefi

byns mafon

Llaeth

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Mercher

Twrci/cig oen rhost

Ffiled cworn (v)

Stwffio / saws mintys

Bresych a moron

Tatws wedi'u berwi

Grefi

Rholyn yr Arctig ac eirin gwlanog

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Iau

Cyrri cyw iâr

Cyrri llysiau (v)

bara Naan

Corn melys

Reis

Sgwâr Krispie

Llaeth

Dogn ffrwythau ffres

 
Dydd Gwener

Selsig mewn byn

Selsig llysiau (v)

Salad

Sglodion neu daten drwy'i chroen

Darnau iogwrt a ffrwythau

Dogn ffrwythau ffres

School Dinner Menu - Mobile Friendly Version

Week 1

Monday

Fish fingers

Fishless fingers (v)

Baked beans

Mashed potatoes or baked potato

Date flapjack & milk

Fresh fruit portion

 
Tuesday

Chicken korma

Vegetable korma (v)

Peas, sweetcorn & rice

Oaty biscuit & milk

Fresh fruit portion

 
Wednesday

Roast beef

Quorn fillet (v)

Yorkshire pudding & gravy

Carrots and swede

Roast or mashed  potatoes

Fruit jelly and ice cream

Fresh fruit portion

 
Thursday

Pork meatballs

Vegetable sausage (v)

Pasta

Broccoli

Danish orange cake

Custard

Fresh fruit portion

 
Friday

Pizza

Cucumber sticks

Coleslaw

Chips/baked potato

Yogurt & fruit pieces

Fresh fruit portion

Week 2

Monday

Sausage in onion gravy

Vegetable sausage (v)

Garden peas

Mashed potatoes or baked potato 

Lemon shortbread & milk

1/2  banana

Fresh fruit portion

 
Tuesday

Beef bolognese/lasagne

Quorn bolognese (v)

Pasta twists

Sweetcorn

Peas

Garlic bread

Cheesecake

Fruit coulis

Fresh fruit portion

 
Wednesday

Roast pork & apple sauce

Quorn fillet (v)

Broccoli & carrots

Roast or mashed potatoes

Gravy

Fruit salad & jelly

Fresh fruit portion

 
Thursday

Beef lobscows

Vegetable  lobscows (v)

Bread roll

Fruit muffin

Milk

Fresh fruit portion

 
Friday

Breaded salmon  fillet

Vegetable nuggets (v)

Baked beans

Chips/baked potato

Ice cream and peaches

Fresh fruit portion

 

Week 3

Monday

Fish star/breaded salmon fillet

Vegetable nuggets (v)

Garden peas

Wedges or jacket potato

Chocolate sponge

Chocolate custard

Fresh fruit portion

 
Tuesday

Cottage pie

Quorn mince (v)

Creamed  potato

Broccoli & gravy

Raspberry bun

Milk

Fresh fruit portion

 
Wednesday

Roast turkey/lamb

Quorn fillet (v)

Stuffing /mint sauce

Cabbage and carrots

Boiled  potatoes

Gravy

Arctic roll & peaches

Fresh fruit portion

 
Thursday

Chicken curry

Vegetable curry (v)

Naan bread

Sweetcorn

Rice

Krispie square

Milk

Fresh fruit portion

 
Friday

Sausage in a bun

Vegetable sausage (v)

Salad

Chips or jacket potato

Yogurt & fruit pieces

Fresh fruit portion

 

Disgyblion yn dod â brechdanau

Darperir bicer, plât a dŵr yfed ar gyfer disgyblion sy’n dewis dod â’u bwyd eu hunain.

Disgwylir bocs bwyd iachus.

Pupils bringing sandwiches

A beaker, plate and drinking water is provided for pupils who choose to bring their own food.

A healthy lunch box is expected.

Llaeth

Darperir traean o beint o laeth bob dydd, yn rhad ac am ddim i ddisgyblion dan bump oed.

Milk

A third of a pint of milk is provided every day, free of charge to pupils under the age of five.

Bwyta'n Iach

Mae pob ysgol yng Ngwynedd yn rhan o'r cynllun ysgolion iach.

Eating Healthily

Every school in Gwynedd is part of the healthy schools’ scheme.