Skip to content ↓

Clwb Brecwast - Breakfast Club

Clwb Brecwast

Mae cost o £1 y plentyn ar gyfer yr elfen gofal plant cyn y clwb brecwast. Rhaid i chi dalu £1 am eich plentyn cyntaf a'ch ail blentyn. Mae gostyngiad i deuluoedd gyda 3 neu fwy o blant yn yr ysgol gynradd.

£2 y dydd yw'r uchafswm y bydd rhiant yn ei dalu.

Rhaid archebu lle drwy Borth yr Ysgol.

Breakfast Club

There is a cost of £1 per child for the child care element before the breakfast club. You must pay £1 for your first and second child. There is a discount for families with 3 or more children in primary school.

£2 a day is the maximum a parent will pay.

You must book a space through School Gateway.

 
Clwb ar ol Ysgol
Clwb Hanner Awr 14:45 - 15:15  £1
Clwb 4 14:45 - 16:00 £2
Dreigiau 14:45 - 18:00 £7.50

Rhaid archebu lle drwy Borth yr Ysgol.

After-School Club
Clwb Hanner Awr 14:45 - 15:15  £1
Clwb 4 14:45 - 16:00 £2
Dreigiau 14:45 - 18:00 £7.50

You must book a space through School Gateway.

 
Chwaraeon ar ôl Ysgol

Mae’r clybiau hyn yn rhad ac am ddim, ond rhaid i’ch plentyn gael yr holl ddillad addas. ee mae plant angen dillad cynnes, awyr agored/chwaraeon ac esgidiau pêl-droed ar gyfer ymarfer pêl-droed.

After-School Sports

These clubs are free of charge, but your child must have all the suitable clothing. e.g. children require warm, outdoor/sports clothes and football boots for football training.