Skip to content ↓

Staff Yr Ysgol - School Staff

Pennaeth - Headteacher

The second column.

Athrawon - Teachers

Mrs Nia Evans

Meithrin

Mrs Samantha Roberts

Ysgol Goedwig

Miss Sian Nicholson

Derbyn

Mrs Eleri Roberts

Blwyddyn 1

Mrs Eirian Keily

Blwyddyn 2

Mrs Elin Williams

Blwyddyn 3

Miss Ceri Jones

Blwyddyn 4

Mr Trystan Williams

Blwyddyn 5

Mrs Lisa Kiriwin Jones

Blwyddyn 6

Mr Elis Jones

Blwyddyn 3 Cyfnod Mamolaeth

Mrs Gwennan Mair

Meithrin Tymor Byr

.

Cymhorthyddion Cefnogi Dysgu - Learning Support Assistants

Miss Lyndsey
Mrs Owen
Mrs Williams

 

Miss Mewish
Miss Jackie
Miss Lisa
 
Miss Laura
Mrs Jordan
Miss Chloe
 
Miss Rebecca
Miss Hayley
Miss Hughes